آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ برج پامچال ۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ ساعت ۱۱ در محل سالن اجتماعات برج با حضور ۳۷ نفر از مالکین و نمایندگان آنها برگزار گردید. گزارش اقدامات هیات مدیره: در ابتدای جلسه گزارش مفصلی در حدود ۱ ساعت توسط هیات مدیره از کارهای صورت پذیرفته توسط هیات...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم )  جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم ) جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم) جلسه نهایی بدینوسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت دوم و نهایی) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۴ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...
تغییر تاریخ مجمع عمومی سال ۹۷

تغییر تاریخ مجمع عمومی سال ۹۷

قابل توجه مالکین گرامی برج پامچال ۶ با توجه به همزمانی مجمع با ماه مبارک رمضان و طولانی شدن جلسه و عدم امکان پذیرایی از میهمانان گرامی و با عنایت به رای مالکینی که در نظرسنجی شرکت کرده اند برگزاری مجمع عمومی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول...