ژوئن 24, 2018

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت دوم )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت دوم ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در […]
ژوئن 23, 2018

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ برج پامچال ۶   مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ به دعوت هیات مدیره از مالکین برج پامچال ۶ در […]