مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت دوم )

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت دوم )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت دوم ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت دوم) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۵ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...
مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ برج پامچال ۶   مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ به دعوت هیات مدیره از مالکین برج پامچال ۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱ در محل سالن اجتماعات برج  با حضور ۴۱ واحد از مالکین و متراژ۴۰۱۰ متر از متراژ واحدهای تحویل تحویل شده،  که در نهایت به رسمیت نرسید....