آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )
بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸:

  1. انتخاب اعضای هیات مدیره دوره جدید
  2. استماع گزارش هیئت مدیره
  3. استماع گزارش مالی عملکرد سال ۹۸
  4. استماع گزارش بازرسان
  5. تصویب بیلان عملکرد سال ۱۳۹۸
  6. اصلاح بندهای از اساسنامه برج
  7. تصویب شارژ ماهانه و عمرانی جدید
  8. سایر موارد

از آن دسته مالکین محترمی که امکان حضور در جلسه فوق را ندارند ، درخواست می گردد وکیل یا نماینده قانونی خود را تا یک روز قبل از مجمع، کتباً به دفتر مدیریت برج معرفی نمایند. بدیهی است به دلیل تصویب شارژ عمرانی سال ۹۹ صرفا افرادی با اختیار تام از جانب مالک معرفی گردند. 
حضور حداکثری مالکین محترم در رأس ساعت مقرر، احترام به سایر ساکنین و هیات مدیره می باشد.

لازم به ذکر است که بنابر مصوبه سال ۹۸ اگر در جلسه اول تعداد حاضرین به حد نصاب تشکیل جلسه نرسید جلسه دوم، جلسه نهایی بوده و با هر تعداد از حاضرین تشکیل خواهد شد و نیازی به جلسه سوم نخواهد بود.