سپتامبر 3, 2018

عیب یابی سیستم اعلام حریق

به اطلاع ساکنین محترم برج پامچال ۶ می رساند طی بازدید به عمل آمده توسط پیمانکار سیستم اعلام حریق و نماینده موسسه مسکن سازان در تاریخ […]