به اطلاع ساکنین محترم برج پامچال ۶ می رساند طی بازدید به عمل آمده توسط پیمانکار سیستم اعلام حریق و نماینده موسسه مسکن سازان در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۷ مشخص گردید اخلال در سیستم اعلام حریق توسط مالکین (به دلیل تغییر در دکوراسیون داخلی ) و تخریبهایی که انجام شده، صورت پذیرفته است و به جهت تست و راه اندازی سیستم اعلام حریق در تاریخها و ساعتهای ذیل توسط پیمانکار مربوطه بازدید بعمل می آید.

لذا خواهشمنداست ترتیبی اتخاذ فرمایید که در زمانهای مقرر حتما در واحد خود حضور داشته باشید.

  1.  طبقات ۱ تا ۷ مورخ سه شنبه ۹۷/۶/۱۳ از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب
  2. طبقات ۸ تا ۱۳ مورخ چهار شنبه ۹۷/۶/۱۴ از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب
  3. طبقات ۱۴ تا ۱۹ مورخ پنجشنبه ۹۷/۶/۱۵ از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب