نوامبر 18, 2018

آغاز پروژه نصب دوربین پارکینگها

درود به مالکین و ساکنین گرامی پامچال ۶  بنابر مصوبه مجمع مالکین و به جهت اهمیت امنیت محیط تردد ساکنین ،  از روز جمعه گذشته مورخه […]