درود به مالکین و ساکنین گرامی پامچال ۶ 

بنابر مصوبه مجمع مالکین و به جهت اهمیت امنیت محیط تردد ساکنین ،  از روز جمعه گذشته مورخه ۹۷/۸/۲۵ پیمانکار دوربینهای امنیتی مداربسته مشغول بکار نصب دوربینهای پارکینگهای طبقات شدند و جمعا ۲۶مکان برای پارکینگها شناسایی شده و به تدریج در حال تکمیل از پارکینگ ۳- می باشند. 

[foogallery id=”731″]