آغاز پروژه نصب دوربین پارکینگها

آغاز پروژه نصب دوربین پارکینگها

درود به مالکین و ساکنین گرامی پامچال ۶ بنابر مصوبه مجمع مالکین و به جهت اهمیت امنیت محیط تردد ساکنین ،  از روز جمعه گذشته مورخه ۹۷/۸/۲۵ پیمانکار دوربینهای امنیتی مداربسته مشغول بکار نصب دوربینهای پارکینگهای طبقات شدند و جمعا ۲۶مکان برای پارکینگها شناسایی شده و به...