فراخوان مشارکت در طراحی دکوراسیون لابی برج پامچال ۶

فراخوان مشارکت در طراحی دکوراسیون لابی برج پامچال ۶

بدین وسیله به اطلاع می رساند هیات مدیره برج پامچال ۶ در نظر دارد در راستای نظر مجمع عمومی مالکین و همینطور بهینه سازی و مدرن سازی فضای لابی برج پامچال ۶ تغییراتی در دکوراسیون و بازسازی لابی ایجاد نماید. به همین منظور از کلیه شرکتها و افراد صاحب نظر و فعال در زمینه...