جولای 22, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت آخر )

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ برج پامچال ۶ (نوبت آخر) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ در محل سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
ژوئن 24, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ در محل سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.