راه اندازی سیستم هوشمند تردد پارکینگ

راه اندازی سیستم هوشمند تردد پارکینگ

قابل توجه ساکنین گرامی پامچال ۶  به اطلاع می رساند سیستم هوشمند تردد پارکینگ برج راه اندازی و تست شده است و در روزهای  دوشنبه  ۶/۵ ، سه شنبه ۶/۶ و چهارشنبه  ۶/۷  هفته جاری ، تگ های هویتی توسط پرسنل نگهبانی پارکینگ بر روی خودروهای ساکنین نصب خواهد شد.  لذا خواهشمند است...