سم پاشی برج پامچال ۶ – سال ۹۸

سم پاشی برج پامچال ۶ – سال ۹۸

قابل توجه ساکنین محترم برج پامچال ۶  بدینوسیله به اطلاع میرساند مدیریت ساختمان در نظر دارد در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ از ساعت ۸ صبح نسبت به سم پاشی کلیه واحدها و مشاعات اقدام نماید.  جهت موثرتر واقع شدن این امر از کلیه واحدها درخواست می گردد که در تاریخ و ساعت...