قابل توجه ساکنین محترم برج پامچال ۶ 

بدینوسیله به اطلاع میرساند مدیریت ساختمان در نظر دارد در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ از ساعت ۸ صبح نسبت به سم پاشی کلیه واحدها و مشاعات اقدام نماید. 

جهت موثرتر واقع شدن این امر از کلیه واحدها درخواست می گردد که در تاریخ و ساعت مذکور حداقل یک نفر از آن واحد در محل حضور داشته باشند.

 لازم به ذکر است در صورت عدم سمپاشی ممکن است که سوسک و حشرات موذی از واحد شما اقدام به خروج کنند.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

هیات مدیره برج پامچال ۶