طرح تفکیک پسماند خشک

طرح تفکیک پسماند خشک

به اطلاع کلیه ساکنین گرامی برج پامچال ۶ می رساند، طرح تفکیک پسماند خشک برج از تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ در برج اجرا می شود بدین منظور سطل های مخصوصی که فقط برای این مورد در نظر گرفته شده است ، در اتاق های تی شورخانه قرار گرفته است و خواهشمند است پسماندهای خشک خود اعم از بطری های...