به اطلاع کلیه ساکنین گرامی برج پامچال ۶ می رساند، طرح تفکیک پسماند خشک برج از تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ در برج اجرا می شود بدین منظور سطل های مخصوصی که فقط برای این مورد در نظر گرفته شده است ، در اتاق های تی شورخانه قرار گرفته است و خواهشمند است پسماندهای خشک خود اعم از بطری های پلاستیکی، قوطی های کنسرو فلزی، بطری های نوشیدنی شیشه ای و کاغذ و کارتن های مازاد خود را هر شب درون آن قرار دهید. از قرار دادن دیگر پسماند ها در این سطل های جدید جدا پرهیز نمایید. 

لطفا از قرار دادن نان خشک در سطل های جدید خودداری نمایید و به دلیل مشکلات زیست محیطی، دور ریز نان خود را معدوم نمایید. 

 

لازم به ذکر است در حال حاضر در شهر تهران روزانه حدود ۷۰۰۰ تن پسماند تولید می شود که از این مقدار  بر اساس آنالیز انجام  شده ۷۰ درصد تر و ۳۰ درصد مابقی پسماند خشک می باشد. در صورت جداسازی این مواد در مبدا کمک شایانی در بازیافت و دفع بهداشتی آن شده و از آلودگی محیط زیست و از بین رفتن سرمایه های ملی جلوگیری می شود.

پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم. 

هیات مدیره برج پامچال ۶