آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت دوم )

بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت دوم) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۵ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره
  2. استماع گزارش مالی توسط عضو ذیحساب هیئت مدیره
  3. استماع گزارش بازرسان
  4. تصویب بیلان عملکرد سال ۱۳۹۶
  5. اصلاح بندهای از اساسنامه برج
  6. تصویب شارژ عمرانی سال ۹۷
  7. استماع نقطه نظرات و پیشنهادات مالکین
  8. سایر موارد

 

از آن دسته مالکین محترمی که امکان حضور در جلسه فوق را ندارند ، درخواست میگردد وکیل یا نماینده قانونی خود را تا یکروز قبل از مجمع، کتباً به دفتر مدیریت برج معرفی نمایند. بدیهی است به دلیل تصویب شارژ عمرانی سال ۹۷ صرفا افرادی با اختیار تام از جانب مالک معرفی گردند.
حضور حداکثری مالکین محترم در رأس ساعت مقرر، احترام به سایر ساکنین و هیات مدیره می باشد.