آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۶ (فراخوان نوبت سوم )

بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت سوم) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۴/۲۹ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید.

لازم به ذکر است در فراخوان نوبت سوم مجمع ، جلسه با هر تعداد از حاضرین رسمیت خواهد داشت. 

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره
  2. استماع گزارش مالی توسط عضو ذیحساب هیئت مدیره
  3. استماع گزارش بازرسان
  4. تصویب بیلان عملکرد سال ۱۳۹۶
  5. اصلاح بندهای از اساسنامه برج
  6. تصویب شارژ عمرانی سال ۹۷
  7. استماع نقطه نظرات و پیشنهادات مالکین
  8. سایر موارد

 

از آن دسته مالکین محترمی که امکان حضور در جلسه فوق را ندارند ، درخواست میگردد وکیل یا نماینده قانونی خود را تا یکروز قبل از مجمع، کتباً به دفتر مدیریت برج معرفی نمایند. بدیهی است به دلیل تصویب شارژ عمرانی سال ۹۷ صرفا افرادی با اختیار تام از جانب مالک معرفی گردند.
حضور حداکثری مالکین محترم در رأس ساعت مقرر، احترام به سایر ساکنین و هیات مدیره می باشد.