قابل توجه ساکنین محترم برج پامچال ۶ 

بدینوسیله به اطلاع میرساند مدیریت ساختمان در نظر دارد در روز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۵ ساعت ۹ تا ۲ بعد از ظهر نسبت به سم پاشی کلیه واحدها و مشاعات اقدام نماید. 

جهت موثرتر واقع شدن این امر از کلیه واحدها درخواست می گردد که در تاریخ و ساعت مذکور حداقل یک نفر از آن واحد در محل حضور داشته باشند. 

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

هیات مدیره برج پامچال ۶