آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم) جلسه نهایی
بدینوسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت دوم و نهایی) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :

  1. انتخاب اعضای هیات مدیره دوره جدید
  2. استماع گزارش هیئت مدیره
  3. استماع گزارش مالی عملکرد سال ۹۷
  4. استماع گزارش بازرسان
  5. تصویب بیلان عملکرد سال ۱۳۹۷
  6. اصلاح بندهای از اساسنامه برج
  7. تصویب شارژ ماهانه و عمرانی جدید
  8. سایر موارد

از آن دسته مالکین محترمی که امکان حضور در جلسه فوق را ندارند ، درخواست می گردد وکیل یا نماینده قانونی خود را تا یک روز قبل از مجمع، کتباً به دفتر مدیریت برج معرفی نمایند. بدیهی است به دلیل تصویب شارژ عمرانی سال ۹۸ صرفا افرادی با اختیار تام از جانب مالک معرفی گردند. 
حضور حداکثری مالکین محترم در رأس ساعت مقرر، احترام به سایر ساکنین و هیات مدیره می باشد.

لازم به ذکر است که بنابر مصوبه سال ۹۷ جلسه دوم، جلسه نهایی بوده و با هر تعداد از حاضرین رسمیت خواهد داشت و نیازی به جلسه سوم نیست و این جلسه، جلسه نهایی خواهد بود.