مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ برج پامچال ۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ ساعت ۱۱ در محل سالن اجتماعات برج با حضور ۳۷ نفر از مالکین و نمایندگان آنها برگزار گردید.

گزارش اقدامات هیات مدیره:

در ابتدای جلسه گزارش مفصلی در حدود ۱ ساعت توسط هیات مدیره از کارهای صورت پذیرفته توسط هیات مدیره در طول ساعت ۹۷ اعم از فعالیتهای عمرانی جدید، بهبود در نگهداری برج و صرفه جویی در مصرف برق و منابع مالی و همچنین پیگیری نواقص برج از سازنده به اطلاع حاضرین رسید.

قرائت بیلان مالی ۹۷

گزارش بیلان مالی سال ۹۷ توسط حسابدار مجموعه قرائت شد. پس گفتگو در مورد سئوالات برخی مالکین و همچنین پیشنهاداتی مبنی بر بهبود گزارش دهی صورتحسابهای مالی، بیلان مالی سال ۹۷ به تصویب اکثریت آرا رسید.

بندهایی از اساسنامه اصلاح و موارد زیر نیز به تصویب حاضرین رسید:

 • مصوب گردید ساکنینی که بیش از ۴۰۰ هزار تومان بدهی دارند از تردد خودرو ایشان به پارکینگ جلوگیری شود.
 • مصوب گردید جریمه ۲۰۰ هزار تومانی بعد از دومین تذکر جهت بیرون گذاشتن کفش هم زمان با جمع آوری کفش از جلوی درب واحد ساکنین اعمال گردد.
 • مصوب گردید ساکنینی که سبد خرید را در طبقات رها می کنند بعد از دومین تذکر ۲۰۰ هزار تومان جریمه شوند.
 • مصوب گردید برای واحدهایی که خودروی ایشان روغن ریزی دارد پس از دومین تذکر و گذشت یکماه از تذکر اول، جریمه ۱۰۰ هزار تومانی لحاظ شود.
 • مهلت پرداخت شارژ عمرانی ۹۸ ۳ ماه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ بوده و پس از این تاریخ ۱۰۰ درصد جریمه برای واحد بدهکار لحاظ شود.
 • مصوب گردید ساکنین برج ملزم به تکمیل مدارک درخواستی پرونده واحد خود باشد.
 • مصوب گردید که بدهی شارژ مستاجرینی که بیش از ۴۰۰ هزار تومان بدهی دارند و از پرداخت آن امتناع می نمایند، مالکین موظف به تسویه بدهی ایشان باشند.
 • مصوب گردید ۱۰ روز پس از ارسال اظهارنامه قضایی به درب منزل ساکنینی که بیش از ۴۰۰ هزار تومان بدهی دارند، آب گرم و سرمایش و یا سرمایش واحدهای بدهکار قطع گردد.
 • مصوب گردید پنجره های پله های فرار توسط هیات مدیره به حالت بالا باز شو قرار گیرد.
 • مصوب گردید درآمد حاصل از واحدهای اداری برج پس از کسر هزینه های ایجاد واحدهای اداری در یکی از بانکهای کشور جهت اخذ بالاترین نرخ سود سپرده گردد.
 • مصوب گردید شارژ جاری سال ۹۷ به مقدار ۲،۳۰۰ تومان برای هر متر مربع اعمال شود.
 • مصوب گردید مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جهت شارژ عمرانی سال ۹۸ لحاظ گردد.
 • مصوب گردید سالن ورزشی جهت برگزاری مراسم و جشن ساکنین برج آکوستیک گردد (هزینه آکوستیک کردن سالن در حال حاضر ۱۵ میلیون تومان برآورد گردیده است)

اعضای هیات مدیره قبلی با رای حاضرین و با همان ترکیب سابق و با ۲ رای منفی برای دوره جدید ابقا شدند .

آقای مروتی به علت فروش منزل مسکونی خود از حضور در هیات مدیره استعفا دادند و آقایان حسینی و افرند به عنوان اعضای علی البدل جدید با رای حاضرین منصوب گردیدند.