ژوئن 26, 2019

سم پاشی برج پامچال ۶ – سال ۹۸

قابل توجه ساکنین محترم برج پامچال ۶  بدینوسیله به اطلاع میرساند مدیریت ساختمان در نظر دارد در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ از ساعت ۸ صبح […]
ژوئن 27, 2018

سم پاشی برج پامچال ۶ – سال ۹۷

قابل توجه ساکنین محترم برج پامچال ۶  بدینوسیله به اطلاع میرساند مدیریت ساختمان در نظر دارد در روز جمعه مورخه ۱۳۹۷/۴/۱۵ ساعت ۹ تا ۲ بعد […]