خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ برج پامچال ۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ ساعت ۱۱ در محل سالن اجتماعات برج با حضور ۳۷ نفر از مالکین و نمایندگان آنها برگزار گردید. گزارش اقدامات هیات مدیره: در ابتدای جلسه گزارش مفصلی در حدود ۱ ساعت توسط هیات مدیره از کارهای صورت پذیرفته توسط هیات...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم )  جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم ) جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم) جلسه نهایی بدینوسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت دوم و نهایی) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۴ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...
تغییر تاریخ مجمع عمومی سال ۹۷

تغییر تاریخ مجمع عمومی سال ۹۷

قابل توجه مالکین گرامی برج پامچال ۶ با توجه به همزمانی مجمع با ماه مبارک رمضان و طولانی شدن جلسه و عدم امکان پذیرایی از میهمانان گرامی و با عنایت به رای مالکینی که در نظرسنجی شرکت کرده اند برگزاری مجمع عمومی به بعد از ماه مبارک رمضان موکول...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول ) بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۷ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...