دسامبر 5, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر)

جلسه مجمع عمومی عادی سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت أخر) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ در سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
نوامبر 20, 2021

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومی عادی سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ در سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
نوامبر 16, 2020

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت آخر )

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت آخر) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در محوطه باز برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
نوامبر 7, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ (فراخوان نوبت اول )

جلسه مجمع عمومی فوق العاده سال ۹۹ برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ در محل سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
جولای 22, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت آخر )

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ برج پامچال ۶ (نوبت آخر) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ در محل سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
ژوئن 24, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ در محل سالن اجتماعات برج پامچال ۶ تشکیل خواهد شد.
ژوئن 24, 2019

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ برج پامچال ۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ ساعت ۱۱ در محل سالن اجتماعات برج با حضور ۳۷ نفر از مالکین و […]
ژوئن 15, 2019

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم ) جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم) جلسه نهایی بدینوسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در […]
می 26, 2019

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت اول )بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه […]