آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۸ (فراخوان نوبت اول )بدین وسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت اول) رأس ساعت ۱۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم رسانید. دستور...
سم پاشی برج پامچال ۶ – سال ۹۸

سم پاشی برج پامچال ۶ – سال ۹۸

قابل توجه ساکنین محترم برج پامچال ۶  بدینوسیله به اطلاع میرساند مدیریت ساختمان در نظر دارد در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ از ساعت ۸ صبح نسبت به سم پاشی کلیه واحدها و مشاعات اقدام نماید.  جهت موثرتر واقع شدن این امر از کلیه واحدها درخواست می گردد که در تاریخ و ساعت...
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ برج پامچال ۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ ساعت ۱۱ در محل سالن اجتماعات برج با حضور ۳۷ نفر از مالکین و نمایندگان آنها برگزار گردید. گزارش اقدامات هیات مدیره: در ابتدای جلسه گزارش مفصلی در حدود ۱ ساعت توسط هیات مدیره از کارهای صورت پذیرفته توسط هیات...
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم )  جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم ) جلسه نهایی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۹۷ (فراخوان نوبت دوم) جلسه نهایی بدینوسیله از کلیه مالکین گرامی برج پامچال ۶ دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برج پامچال ۶ (نوبت دوم و نهایی) رأس ساعت ۱۱ روز جمعه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ در محل سالن اجتماعات برج حضور بهم...